BORDRO, PERSONEL YÖNETİMİ, İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ, EĞİTİM VE GELİŞİM YÖNETİMİ

Herkesin malumu pandemi öncesinde ciddi bir ekonomik durgunluk başlamıştı. Üzerine bir de pandemi gelince işsizlik maalesef ciddi şekilde artmaya başladı. Son aylarda sosyal platformlar üzerinden herhangi bir yardım taahhüdünde bulunmamış olmama rağmen bireysel olarak sadece bana gelen başvurular ya da iş talepleri bile neredeyse yüzlere ulaştı. Keşke imkanımız olsa da en azından bir iki tanesine yardımcı olabilsek. Ama şartlar malum. Allah herkesin yardımcısı olsun. Bana gelen başvuruların birçoğu da tahmin edeceğiniz gibi İnsan Kaynakları ya da Eğitim branşında çalışmak isteyenlerden geliyor ama gerek CV’lerine ya da profillerine gerekse kendileriyle kurduğum iletişime baktığımda anlıyorum ki şu dört fonksiyon birbirine karıştırılıyor. Personel İşlemleri (Özlük, Tahakkuk, Bordro yapan birimleri kastediyorlar), Personel Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Eğitim ve Gelişim Yönetimi. Hatta çoğu zaman İnsan Kaynaklarında çalışmak istediklerini belirtenler anlıyorsunuz ki aslında Eğitim Birimini istiyorlar ya da tam tersi. Eğitimi sadece eğitmen olmakla karıştıranların sayısı da azımsanmayacak kadar fazla.

Her dört birimde birbirinden değerli fonksiyonları yerine getiriyorlar. Bende hem aradaki farkı dilim döndüğünce anlatmak hem de kariyerinin başında olan arkadaşlara yardımcı olabilmek adına bu makaleyi hazırlayarak paylaşmak istedim.

Her ne kadar artık tüm şirketlerde ne yaptığından bağımsız hepsine İnsan Kaynakları dense de birbirlerinden ciddi farkları olan ancak beraber çalışması gereken dört ayrı işleyişten bahsediyoruz.

Öncelikle şunu belirterek başlamak isterim. Özlük, tahakkuk ya da bordro işlemleri İnsan Kaynakları Yönetimi ile uzaktan yakından alakası olmayan bir birimdir. Özlük, tahakkuk ya da Bordro işlemleri bir İK fonksiyonu değil, temelde Muhasebe fonksiyonudur. Salt bu işi yapan arkadaşlar da bu nedenle aslında İK değil temelde Muhasebe işi yaparlar. Bu yüzden global şirketlerde bu iki fonksiyon tamamen birbirinden ayrılmıştır. Ülkemizdeki kurumsal şirketlerin büyük bir kısmında da ayrı birimlerdir. Bu işi yapan arkadaşlar İK ya da Personel Müdürleri tarafından çalışanlarla ilgili olarak kendilerine gönderilen verileri yasalara uygun biçimde muhasebeleştirmekten sorumludurlar o kadar. Yani bu iş kök bir İK işi ya da süreci değildir.

Geldik Personel Müdürlüğü ile İnsan Kaynakları Müdürlüğü arasındaki farka. Yine dilim döndüğünce ikisi arasındaki farkı da anlatmaya çalışayım.

Temelde Personel Müdürlüğü sadece kendisine söylenenleri yerine getiren, pasif, kararlara katılmayan ve kayıt ve iş odaklı bir birimdir. İnsan Kaynakları ise aktif, kararlara katılan hatta yönlendiren daha da önemlisi İnsan odaklı bir fonksiyondur. Personel Yönetimi gelenekselken, İnsan Kaynakları modern ve yenilikçidir. İkisi arasındaki farkları şu şekilde sıralayabiliriz.


PERSONEL YÖNETİMİ

 • Geleneksel

 • Pasif

 • Tutucu

 • Kayıt odaklı

 • İş odaklı

 • Patron odaklı

 • Otorite odaklı

 • İşyeri odaklı

 • Az personel çok iş odaklı

 • Planlama odaklı

 • Gelenek, alışkanlık, kalıp odaklı

 • Maliyet odaklı

 • Statik yapı

 • Tahakkuk odaklı

 • ...

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

 • Modern

 • Aktif

 • Yenilikçi

 • Kaynak odaklı

 • İnsan odaklı

 • Müşteri odaklı

 • Gelişim odaklı

 • İş-Özel hayat dengesi odaklı

 • Kalifiye personel odaklı

 • Stratejik Yönetim odaklı

 • Vizyon ve Değer odaklı

 • Başarı odaklı

 • Dinamik yapı

 • Ücret yönetimi odaklı

 • ….


Bu tablo bu şekilde uzar gider. Her ne kadar Ülkemizdeki şirketlerin çoğunda İnsan Kaynakları Müdürlüğü yazıyorsa da aslında yaptıkları çoğu zaman Personel Yönetimi bile değil sadece, bordro, tahakkuk ve özlük işleridir. Daha geleneksel yapıda olan özellikle de Anadolu’daki üretim tesislerinde Personel Yönetimi egemenliğini korumaya devam etmektedir. Ancak adı Personel Müdürlüğü olmasına rağmen bazıları ciddi ciddi İnsan Kaynakları Fonksiyonlarını yerine getirmeye çalışmaktadır. Biz sadece İnsan Kaynakları Yönetimi yapıyoruz diyen şirketlerin çoğunda ise aslında hala Personel Yönetimi esasları uygulanmaktadır.

Bu kafa karışıklığını şu şekilde özetleyebilir. Bordro, tahakkuk, özlük işleri sadece Muhasebe işlemidir. Bu yüzdendir ki kurumsal firmaların çoğunda ya bu birim İnsan Kaynakları Yönetiminden ayrı bir birimdir ya da outsource edilmiştir. Bu zaten tamamen konumuz dışında.

Personel Yönetimi ile İnsan Kaynakları yönetimi arasındaki fark ise en basit anlatımla birinin iş odaklı diğerinin ise insan odaklı olmasıdır.

Kariyerlerine İnsan Kaynakları Departmanında devam etmek isteyen arkadaşlar şuna karar vermelidirler.

 • Muhasebe fonksiyonu mu yapmak istiyorum?

 • Masa başında kayıt odaklı veri işi mi yapmak istiyorum?

 • İnsan mühendisliği mi yapmak istiyorum?

 • Eğitmen mi olmak istiyorum, Eğitim biriminde mi çalışmak istiyorum?

Günümüz şartlarında artık hepsi için dört yıllık örgün bir Üniversiteden mezun olunması şartken, eski şirketler özellikle ilk iki fonksiyonda Lise mezunu arkadaşları da çalıştırmaya devam etmektedirler. Ancak yeni işe gireceklerin dört yıllık Üniversite mezunu olması şarttır. İlk iki fonksiyon için bir şey diyemem ama İnsan Kaynakları Yönetimi için dört yıllık üniversitelerin, insan kanyakları, çalışma ekonomisi, psikoloji, sosyoloji, işletme vb. bölümlerinden mezun olunması birçok şirket için tercih sebebidir.

Gelelim Eğitim ve Gelişim birimine. Her şeyden önce şunu belirtmek isterim ki Eğitim Yönetimi Eğitmen olmak değildir. Henüz Üniversitelerde İnsan Kaynakları bölümleri yeni yeni kurulmaya başlamışken, Eğitimle ilgili Üniversitelerde yıllardır faaliyet gösteren bölümler vardır. Özellikle bir iki eğitmen ya da konuşmacı görüp ben Eğitim Yönetiminde çalışmak istiyorum diyen onlarca kişi var. Eğitmen olmakla da Eğitim ve Gelişim Yönetiminin bir alakası yoktur. Bu bölümde çalışmadan da iyi bir Eğitmen ya da Konuşmacıda olabilirsiniz. Eğitim Yönetiminde çalışan arkadaşlarımız sadece Eğitim vermezler, hatta birçoğu hayatlarında hiç eğitim vermemişlerdir bile. Bu birimde çalışmak isteyen arkadaşlarımın da yine yukarıdaki bölümlerin herhangi birinden mezun olması tercih edilme sebepleri olacaktır.

Bu dört birimin iyisi kötüsü yoktur. Her biri önemli fonksiyonları yerine getirmektedirler. Önemli olan kimin sizi etkilediği değil, sizin neyi istediğinizdir. Hayallerinize, ideallerinize, vizyonunuza ve değerlerinize uyan bir birim, eğer o birim için gereken asgari niteliklere de sahipseniz, sizin için en iyi birimdir.

Tüm işsiz kardeşlerimizin bir an önce iş bulmaları temennisiyle….

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
 • Facebook klasik
 • Wix Twitter page
 • LinkedIn Klasik