esperanto   by Engin Sezgin

 • Facebook klasik
 • Wix Twitter page
 • LinkedIn Klasik

Direkt iletişim ve bilgi almak için

Selmin Akçay : 0 530 011 85 06

© 2006 copyright, esperanto / by Engin Sezgin

Kişisel gelişim eğitimleri

Hizmetlerimiz

İnsan Kaynakları eğitimleri
Danışmanlık hizmetleri
Koçluk

Eğitim taleplerinizi aldığımız andan itibaren tüm eğitimlerinizi kurumlarınızın ihtiyaç ve beklentilerine göre dizayn ediyoruz. Amacımız hazır paket eğitimleri satmak değil gerçekten kurumların ve bireylerin ihtiyaçları doğrultusunda kişisel ve kurumsal gelişimi sağlayacak en uygun eğitim ve danışmanlık programını sizlerle paylaşmak.

 

Eğitimlerimizi katılımcı profilinin tamamına ulaşabilmek adına farklı araçları kullanarak paylaşmayı tercih ediyoruz. Videolar, koçluk ve geri bildirim seansları, tartışma grupları gibi farklı yöntemlerle katılımcılarımızın yaşayarak, keşfederek, tartışarak, uygulayarak ve paylaşarak öğrenmelerini sağlamaya çalışıyoruz.

 

Tüm eğitimlerimizin sonunda bire-bir ve takım halinde gerçekleştirdiğimiz geri bildirim seansları ile eğitim mesajlarının pekişmesini ve uygulanabilir olmasını hedefliyoruz.

 

Bu yaklaşımla düzenlemiş olduğumuz eğitimleri aşağıda görebilirsiniz.

İnsan Kaynakları eğitimleri; insan kaynakları yönetimi ve fonksiyonlarının stratejik rolü, işletme yapılanmasındaki yeri, iş analizleri, seçme-yerleştirme süreçleri, mülakat yöntemleri, performans yönetimi, iş değerleme ve ücret yönetimi gibi insan kaynaklarının temel fonksiyonları ile ilgili eğitimleri içeririr. 

 

Bu yaklaşımla düzenlemiş olduğumuz eğitimleri aşağıda görebilirsiniz.

Bilinçaltı gerçek deneyimlerle hayal edilenler arasındaki farkı bilmez. Hayalse bile bilinçaltı bunu doğru kabul eder. Bilinç zekidir. Bilinçaltı güçlü. Ve her zaman bilinçaltı kazanır. Her ikisinin birlikte etkili kullanımı ise amaçlarınıza ulaşmanızı sağlar. Bilinçaltı imajlarla ve duygularla iletişim kurar. Amaçlarınıza ulaşmak için bunu kalpten, içtenlikle dilemelisiniz. Sonra bunu gözünüzde tüm duyguları ile canlandırıp bilinçaltınızın bu hayali gerçekmiş gibi algılamasını sağlamalı ve bedeninizin her zerresinin kendisini bu duruma uyarlamasına izin vermelisiniz. Ne dilediğinize ve neye inandığınıza dikkat edin. Bir bakmışsınız olmuş.

 

Siz ne olduğunuzu düşünüyor ya da inanıyorsanız osunuz.

 

Koçluk ve NLP teknikleri kullanarak gerçekleştirdiğimiz bireysel danışmanlık hizmetlerinde yetişkinlerde farkındalık yaratmaya çalışıyoruz.

 

Bu yaklaşımla gerçekleştirmiş olduğumuz bireysel danışmanlık hizmetlerimizi aşağıda görebilirsiniz.

 • Bilinçaltının gücü

 • Bilinçaltı pazarlama

 • NLP'nin temelleri

 • Kişisel farkındalık

 • Sağdan sağdan geliyorlar

 • Liderlik

 • Hizmet kültürü oluşturma

 • Etkili iletişim

 • Alışkanlık zinciri

 • Kalite benimle başlar

 • Kişisel imaj ve temsil yönetimi

 • Sunum becerileri

 • Eğitimcinin eğitimi

 • Duygusal zeka

 • Beden dili ve mikro mimik

 • Stratejik insan kaynakları yönetimi

 • Performans yönetimi ve geri bildirim

 • Mülakat teknikleri

 • İş analizi & iş değerleme

 • Kariyer yönetimi

 • Ücret Yönetimi

Firmalara özellikle İnsan Kaynakları ve Eğitim departmanlarının sorumluluğunda yer alan konularda yapılan yönetim ve insan kaynakları & eğitim danışmanlığı faaliyetlerini içermektedir.

 

Bu yaklaşımlar vermiş olduğumuz yönetim ve insan kaynakları  danışmanlıklarını aşağıda görebilirsiniz.

 • İnsan kaynakları etkinlik değerlendirme

 • Yetkinlik modeli oluşturma

 • Değişim yönetimi

 • Çalışan memnuniyeti anketi

 • Kurum iklim araştırması

 • Organizasyonel Yapılanma

 • Bireysel koçluk

 • Kariyer koçluğu

 • Liderlik koçluğu

 • Takım koçluğu

 • NLP ile değişim

 • EFT ile değişim

 • 36o Yönetici yetkinlik değerlendirme ve geri bildirim

 • Çalışan gelişimi programları

 • Değerlendirme ve Gelişim merkezi

 • Performans yönetiminde koçluk

 • Yetenek yönetimi